Koło przyrodnicze

 
 
 
 
"OTWIERAM OCZY I NASTAWIAM USZY NA WSZYSTKO CO DZIEJE SIĘ W PRZYRODZIE" Dawid Gates
 
 
 
 Zainteresowanie ucznia światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem to najważniejszy cel kształcenia ucznia na II etapie edukacyjnym. Nadrzędnym celem programu zajęć kółka przyrodniczego jest pobudzenie ciekawości uczniów poznawaniu najbliższego otoczenia, kształtowanie zainteresowań badawczych do świata.
 
Aktualności