Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Nic dwa razy się nie zdarza

– słowa Szymborskiej dobitnie wybrzmiały 22 czerwca w naszej szkole. Fragment wiersza w sposób szczególny skierowany był do tych, którzy opuszczali mury naszej szkoły na zawsze, a mianowicie do uczniów klas trzecich gimnazjum.

Uroczystość podzielona była na dwie części. W pierwszej uczestnikami byli uczniowie  klas I- V i zaproszeni goście w osobach wice wójta P. Szewczyńskiego i przedstawicieli rodziców, a także cała społeczność szkoły z Dyrekcją na czele.  W drugiej części udział wzięli uczniowie klas 6-7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum. Uczniowie trzecich klas gimnazjum wraz z wychowawcami przygotowali krótkie poetycko – muzyczne pożegnanie podczas którego dziękowali, wspominali i żegnali się ze szkołą. Podczas obu uroczystości padały słowa podziękowań, wsparcia z różnych stron, przy czym słowa podziękowań wybrzmiały szczególnie w kontekście pożegnania odchodzących na emeryturę pań: Krystyny Gostyńskiej i Bożeny Jafra. Był to też dzień pożegnania i podziękowań dla pani Izabeli Ujazdowskiej, która z kolei będzie pracować od września w innej szkole.

Warto podkreślić, że podczas obu uroczystości nagradzano uczniów, którzy w mijającym roku szkolnym uzyskali odpowiednią średnią i ocenę zachowania lub też wyróżniali się w sposób szczególny reprezentując godnie szkołę na zewnątrz. Podziękowania i gratulacje kierowane były też w stosunku do rodziców uczniów, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do sukcesów swoich dzieci.

 
Więcej zdjęć na szkolnym Fanpage. Zapraszamy